Mensen in het vliegtuig

Vluchtvertraging door een buitengewone omstandigheid

Bij een vertraagde of geannuleerde vlucht door een buitengewone omstandigheid heeft u geen recht op een vergoeding. Maar welke rechten heeft u dan wel en wanneer wordt er gesproken van een buitengewone omstandigheid?

Uw rechten als vliegtuigpassagier

Sinds 2005 zijn door middel van Verordening 261/2004 uw rechten als vliegtuigpassagier vastgesteld. Hierin staat dat u recht heeft op een vergoeding in geval van langdurige vluchtvertraging of annulering kort voor vertrek. In de loop van de tijd is de Verordening 261/2004 aangevuld met verschillende arresten. Met behulp van deze arresten is de Verordening nader uitgelegd en is er meer duidelijkheid gevormd over het begrip buitengewone omstandigheid.

Wat is een buitengewone omstandigheid?

Een buitengewone omstandigheid is een overmachtssituatie voor de luchtvaartmaatschappij. Als de situatie niet inherent is aan het uitvoeren van de werkzaamheden als luchtvaartmaatschappij is er sprake van een buitengewone omstandigheid. In dat geval zijn zij niet verantwoordelijk voor de vertraging of annulering van uw vlucht. In Verordening 261/2004 is vastgelegd dat u geen recht heeft op een vergoeding in geval van een buitengewone omstandigheid.

Stel: u komt aan op de luchthaven en bij het inchecken krijgt u te horen dat uw vlucht vertraagd is door een technisch mankement aan het brandstofsysteem. U komt uiteindelijk 4 uur later aan op uw eindbestemming. In het geval van een technisch mankement is er geen sprake van een buitengewone omstandigheid en heeft u recht op een vergoeding.

Voorbeelden van buitengewone omstandigheden

Het is vaak lastig om te bepalen wat wel een buitengewone omstandigheid is en wat niet. Om dit te verduidelijken geven wij u een aantal voorbeelden van buitengewone omstandigheden:

  • Extreme weersomstandigheden, zoals storm tijdens de vlucht of dichte mist bij het opstijgen en/of landen.
  • Natuurrampen, zoals een aswolk
  • Stakingen van derden, zoals de luchtverkeersleiding en bagage afhandelaren
  • Medische noodlandingen
  • Terrorisme

Er wordt niet gesproken van een buitengewone omstandigheid in de volgende situaties:

Vertraging door technisch mankement

Een vertraging of annulering van uw vlucht door een technisch mankement aan het vliegtuig is geen buitengewone omstandigheid.  Dit is bepaald in het van der Lans en het Wallentin-Hermann arrest. Er is dan ook geoordeeld dat een technisch probleem aan het vliegtuig inherent is de bedrijfsvorming van een luchtvaartmaatschappij en daardoor niet als buitengewone omstandigheid gezien wordt. In dit geval heb je dan ook recht op een vergoeding en kun je deze claimen bij de luchtvaartmaatschappij.

Rechten bij een buitengewone omstandigheid

Ondanks het feit dat u geen recht heeft op een vergoeding in geval van vertraging of annulering van uw vlucht door een buitengewone omstandigheid, heeft u wel recht op verzorging. In Verordening 261/2004 is vastgelegd dat vliegtuigpassagiers bij langdurige vertraging of annulering recht hebben op verzorging. Wanneer u recht heeft op verzorging is afhankelijk van de vertraging en afstand van uw vlucht.

  • Twee uur of meer is bij vluchten van 1500 km of minder
  • Drie uur of meer is bij alle vluchten binnen de EU van meer dan 1500 km en voor alle andere vluchten tussen 1500 en 3500 km
  • Vier uur of meer is bij alle andere vluchten

Bij verzorging kunt u denken aan maaltijden, verfrissingen en twee gratis telefoongesprekken, fax- of e-mailberichten. De hoeveelheid en grote van de maaltijden en verfrissingen is afhankelijk van de wachttijd. Als de luchtvaartmaatschappij u geen verzorging aanbiedt, kunt u dit zelf in redelijke verhouding tot de wachttijd aanschaffen en de kosten terug vragen bij de luchtvaartmaatschappij. In dat geval is het belangrijk dat u de aankoopbewijzen meestuurt. Mocht u dit niet zelf willen doen dan kan EUclaim u helpen bij het claimen van de extra gemaakte kosten.