Motor van een vliegtuig

Technisch mankement wel of geen buitengewone omstandigheid?

Als uw vlucht vertraagd of geannuleerd is door een buitengewone omstandigheid heeft u geen recht op een vergoeding. Dit is bepaald in Verordening 261/2004. Of een technisch mankement ook een buitengewone omstandigheid is, was nog niet duidelijk. Het Wallentin-Hermann arrest heeft hier duidelijkheid in gebracht.

Wat is een buitengewone omstandigheid?

Een buitengewone omstandigheid is een overmachtssituatie waarin de luchtvaartmaatschappij een vlucht moet annuleren of de vlucht vertraagd aankomt op zijn bestemming. In Verordening 261/2004 staat dat u in dat geval geen recht heeft op compensatie, omdat zij niet verantwoordelijk is voor de vertraging of annulering van uw vlucht.

De reden van het arrest

De Familie Wallentin-Hermann had bij Alitalia een vlucht geboekt vanuit Wenen (Oostenrijk) via Rome naar Brindisi (Italië). De passagiers van deze vlucht kregen vijf minuten voor vertrek te horen dat de vlucht geannuleerd was. De vlucht werd geannuleerd door een motordefect in de turbine (technisch mankement). Zij werden omgeboekt en arriveerden 4 uur en 20 minuten later op hun eindbestemming.

Technisch mankement een buitengewone omstandigheid?

De familie Wallentin-Hermann eiste een financiële compensatie, omdat hun vlucht kort voor vertrek geannuleerd werd en zij daardoor 4 uur en 20 minuten later op hun bestemming aankwamen. Alitalia heeft dit verzoek afgewezen, omdat zij van mening was dat een technisch mankement een buitengewone omstandigheid was en de familie dus geen recht had op een financiële compensatie. Naar aanleiding hiervan zijn een aantal prejudiciële vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie. Een van deze vragen was of er sprake is van een overmachtssituatie, oftewel een buitengewone omstandigheid, wanneer een technisch probleem bij een vliegtuig annulering van een vlucht tot gevolg heeft.

Uitspraak: technisch mankement is geen buitengewone omstandigheid

Het Europese Hof van Justitie heeft bepaald dat technische mankementen horen bij de dagelijkse uitoefening van een luchtvaartmaatschappij. Technische problemen zijn namelijk onlosmakelijk verbonden aan de werking van een vliegtuig. Het oplossen van een technisch probleem, veroorzaakt door fouten bij het onderhoud, moet dan ook worden beschouwd als inherent aan de werkzaamheden van een luchtvaartmaatschappij. Technische problemen die worden vastgesteld tijdens het onderhoud of zijn ontstaan vanwege fouten bij het onderhoud zijn dan ook geen buitengewone omstandigheid.

Uitzonderingen

Een technisch mankement is een buitengewone omstandigheid als het technische mankement ontstaat uit gebeurtenissen die niet behoren tot de dagelijkse werkzaamheden van een luchtvaartmaatschappij. In deze situaties heeft de luchtvaartmaatschappij geen invloed gehad op het ontstaan van het technisch mankement en hebben zij te maken met een overmachtssituatie. Voorbeelden van deze technische mankementen welke een overmachtssituatie opleveren, zijn een verborgen fabricagefout, sabotage of terrorisme.

Recht op compensatie bij annulering of vertraging van de vlucht door een technisch mankement

Als uw vlucht vertraagd of geannuleerd is door een technisch mankement, oftewel een technisch probleem, is er meestal geen sprake van een buitengewone omstandigheid. U heeft dan ook recht op een financiële compensatie voor het geleden tijdsverlies. Of u recht heeft op een financiële compensatie bij annulering of vertraging van uw vlucht is afhankelijk van de dag van informeren en de opgelopen vertraging.