Vliegtuig boarden

Sturgeon-arrest

In Verordening 261/2004 is bepaald dat u, als luchtvaartpassagier, bij een geannuleerde vlucht in aanmerking komt voor een financiële compensatie. Of u in aanmerking komt voor een compensatie als uw vlucht vertraagd is, is niet duidelijk verwoord in deze Verordening. Met de komst van het Sturgeon-arrest in 2009 heeft Het Europese Hof hier duidelijkheid in gebracht.

De reden van het arrest

De familie Sturgeon had een retourvlucht van Frankfurt (Duitsland) naar Toronto (Canada) geboekt. Na het inchecken voor de terugvlucht van Toronto naar Frankfurt werd de passagiers meegedeeld dat de vlucht was geannuleerd. De volgende dag hebben zij ingecheckt voor een vlucht waarvan het vluchtnummer overeenkwam met die van de originele boeking. De passagiers zijn uiteindelijk aangekomen in Toronto met een vertraging van ongeveer 25 uur.

Vlucht vertraagd, recht op compensatie?

De familie Sturgeon was van mening dat er sprake was van een geannuleerde vlucht. De luchtvaartmaatschappij was echter van mening dat er sprake was van een vertraging, waardoor de passagiers volgens haar geen recht zouden hebben op compensatie. Volgens de luchtvaartmaatschappij kwamen op grond van Verordening 261/2004, enkel passagiers van een geannuleerde vlucht in aanmerking op compensatie.

Prejudiciële vragen aan het Europees Hof

In de situatie van familie Sturgeon was het onduidelijk of passagiers recht op compensatie hadden, omdat de vlucht vertraagd was en niet geannuleerd. Naar aanleiding hiervan zijn een aantal prejudiciële vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie. Eén van deze vragen was of Verordening 261/2004 zo diende te worden uitgelegd dat passagiers van vertraagde vluchten gelijk gesteld kunnen worden met passagiers van geannuleerde vluchten. Met behulp van het antwoord moest duidelijk worden of passagiers met vertraagde vluchten ook recht hebben op compensatie.

Antwoord van Het Europese Hof

Het Europese Hof van Justitie bepaald dat uit de tekst van de Verordening niet blijkt dat de passagiers van een vertraagde vlucht recht hebben op een financiële compensatie. Er moet echter niet alleen gekeken worden naar de verwoording van de Verordening, maar ook naar de context en het doel van de Verordening.

Doel van Verordening 261/2004

Het doel van de Verordening is het beschermen van luchtvaartpassagiers, indien zij worden geconfronteerd met een instapweigering, een annulering of een vertraging van de vlucht. Indien passagiers van vertraagde vluchten geen aanspraak kunnen maken op compensatie, zouden zij niet gelijk behandeld worden als passagiers van geannuleerde vluchten, terwijl zij wel een vergelijkbaar tijdverlies hebben.

Oordeel van het Europese Hof van Justitie

Het Europese Hof van Justitie heeft dan ook besloten dat ook passagiers van vertraagde vluchten aanspraak kunnen maken op compensatie. Als u een vertraagde vlucht heeft gehad, heeft u recht op compensatie wanneer u te maken heeft gehad met een aankomstvertraging van minimaal drie uur. Als u vertraging heeft gehad op een vlucht van meer dan 3.500 km die meer dan drie uur, maar minder dan vier uur vertraagd is, dan heeft u recht op 50% van de compensatie.