Vliegtuigen-achter-een-regen-raam

Privacy Statement

Deze website is een initiatief van Lennoc B.V. om passagiers op de hoogte te stellen van hun rechten.

In dit privacy statement wordt uiteengezet welke informatie Rechtenvanvliegtuigpassagiers.nl van u verzamelt, waarvoor Rechtenvanvliegtuigpassagiers.nl dit verwerkt, op welke wijze Rechtenvanvliegtuigpassagiers.nl dit doet en hoe deze informatie wordt bewaard.

Uw persoonsgegevens en de verwerking daarvan

Onder persoonsgegevens wordt verstaan; e-mailadres, IP-adres, device ID, voor- en achternaam, documentnummer identiteitsbewijs, adresgegevens, geboortedatum, boekingsgegevens, telefoonnummer en bankgegevens. Rechtenvanvliegtuigpassagiers.nl verzamelt alleen indirect persoonsgegevens.

Tijdens uw bezoek aan de website zal Rechtenvanvliegtuigpassagiers.nl enkel uw IP-adres en device ID verwerken.

Rechtenvanvliegtuigpassagiers.nl verzamelt en verwerkt enkel die persoonsgegevens die zij nodig heeft. Onder verwerking in de zin van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG/GDPR) wordt verstaan; elke handeling met persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, bewaren en verstrekken door middel van doorzending.

IP-adressen, device ID en sessie-cookies worden o.a. verzameld zodat Rechtenvanvliegtuigpassagiers.nl historische en statistische informatie over het gebruik van de website kan verzamelen.

De wettelijke bepalingen zoals vastgelegd in de algemene verordening gegevensbescherming (AVG/GDPR) worden door Rechtenvanvliegtuigpassagiers.nl nageleefd.

Wetgeving en bescherming

Rechtenvanvliegtuigpassagiers.nl kan uw informatie bovendien verzamelen, gebruiken, bewaren en/of delen indien Rechtenvanvliegtuigpassagiers.nl van mening is dat dit redelijkerwijs noodzakelijk is;

  • op basis van de toepasselijke wet- en regelgeving, of op overheidsverzoeken;
  • om de door nl gehanteerde en eventueel andere toepasselijke voorwaarden en beleidsregels te handhaven, hieronder begrepen het onderzoeken van mogelijke schendingen;
  • om fraude en andere illegale activiteiten, beveiligings- of technische problemen op te sporen, te onderzoeken, te voorkomen en te bestrijden; en
  • om de rechten, eigendommen en veiligheid van onze gebruikers, nl en derde(n) te beschermen.

Opslag van uw gegevens

Alle informatie die indirect worden verzameld via de website wordenbovendien versleuteld verstuurd middels een beveiligde verbinding (HTTPS). Hiermee voldoen wij aan de wettelijke vereisten. Daarnaast confirmeert EUclaim zich aan de ISO 27001 en ISO 27002. Tevens worden de servers van Rechtenvanvliegtuigpassagiers.nl 24 uur per dag gemonitord.

Rechtenvanvliegtuigpassagiers.nl  verkoopt uw persoonsgegevens nooit aan (een) derde(n).

Cookies

Rechtenvanvliegtuigpassagiers.nl verzamelt en analyseert informatie over het gebruik van deze website. Meer informatie over het gebruik van cookies vindt u hier.

Links naar derden

Deze website bevat links naar andere internetsites die geen onderdeel zijn van Rechtenvanvliegtuigpassagiers.nl. Rechtenvanvliegtuigpassagiers.nl is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites evenals de wijze waarop deze websites omgaan met de privacy van bezoekers, noch voor het plaatsen van cookies door deze andere websites.

Bewaartermijn

De door Rechtenvanvliegtuigpassagiers.nl verzamelde persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard, dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en gebruikt.

Inzage, wijzigen en verwijderen van gegevens

Op uw verzoek verstrekt Rechtenvanvliegtuigpassagiers.nl een overzicht van de gegevens die over u bij Rechtenvanvliegtuigpassagiers.nl bekend zijn. Hiervoor dient een e-mail te worden gestuurd naar info@rechtenvanvliegtuigpassagiers.nl.

Wijzigen privacy statement

Het kan voorkomen dat Rechtenvanvliegtuigpassagiers.nl dit privacy statement in de toekomst zal uitbreiden of wijzigen. Belangrijke en/of ingrijpende wijzigingen zullen op een duidelijke manier worden gecommuniceerd. Houd voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina in de gaten. De meest recente versie is van 5 februari 2018.

Indien u vragen heeft over dit privacy statement, kunt u contact met ons opnemen via info@rechtenvanvliegtuigpassagiers.nl.