Privacy Statement

Deze website is een initiatief van Lennoc B.V. om passagiers op de hoogte te stellen van hun rechten.

Uw persoonsgegevens

Tijdens uw bezoek aan deze website verzamelt Lennoc geen persoonsgegevens. Indien u via een hyperlink op een andere website komt, kan het zijn dat daar wel persoonsgegevens worden verzameld. Wij raden u aan het privacy statement van die website daarvoor te raadplegen.

Cookies

Lennoc kan informatie over het gebruik van deze website verzamelen en analyseren, met inbegrip van de domeinnaam, het aantal hits, de bezochte pagina’s, de bezochte vorige en volgende websites en de duur van de gebruikerssessie. Lennoc gebruikt cookies om informatie te verzamelen en te analyseren met betrekking tot het gebruik van deze website. Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst door onze server. U kunt er voor kiezen of u al dan niet gebruik wenst te maken van cookies door de instellingen van uw browser te veranderen. Een cookie zal het gebruik van deze website sneller en gemakkelijker maken. Lennoc verbindt zich de via de cookies verkregen informatie niet op een individuele basis te gebruiken.

Links naar derde(n)

Deze website bevat links naar andere websites die geen onderdeel zijn van Lennoc. Wij zijn niet aansprakelijk voor de wijze waarop deze andere websites omgaan met de privacy van bezoekers, noch voor het plaatsen van cookies door deze andere websites.

Wetgeving en bescherming

Lennoc kan uw informatie verzamelen, gebruiken, bewaren en/of delen als Lennoc van mening is dat dit redelijkerwijs noodzakelijk is:

  1. Op basis van de toepasselijke wet- en regelgeving, in juridische procedures of op overheidsverzoeken;
  2. om de door Lennoc gehanteerde en eventueel andere toepasselijke voorwaarden en beleidsregels te handhaven, hieronder begrepen het onderzoeken van mogelijke schendingen;
  3. om fraude en andere illegale activiteiten, beveiligings- of technische problemen op te sporen, te onderzoeken, te voorkomen en te bestrijden en
  4. om de rechten, eigendommen en veiligheid van onze gebruikers, Lennoc en derde(n) te beschermen.

Wettelijke bepalingen omtrent privacy, zoals onder andere vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door Lennoc nageleefd.

Indien u vragen heeft over dit privacy statement, kunt u contact met ons opnemen via info@rechtenvanvliegtuigpassagiers.nl.